Tillämpningsområden

Bostadsområden

Bostadsområden

Ett rännsystem speciellt utvecklat för privata bostadsområden. Produkterna används främst vid entréer, trottoarer, gårdar och terrasser.

Kommersiella områden

Kommersiella områden

ANRIN kantförstärkta rännor och rännor för tung trafik är idealiska för kommersiella områden. Två tekniskt högt utvecklade rännsystem med många detaljer för effektiv linjeavvattning. Med rännor för tung trafik klarar vi av de höga höga belastningar i trafikområden, såsom de som finns vid logistikhallar, bensinstationer, flygplatser etc.

Stadsutveckling / Kommuner

Stadsutveckling / Kommuner

Slitsade toppkanaler, ett dräneringssystem för den sofistikerade installationen där höga krav på estetiska lösningar i stadslandskapet finns. ANRIN kantförstärkta rännor och rännor för tung trafik kompletterar produktutbudet och innebär mångsidiga lösningar för stadsutveckling och lokala myndigheter.

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar

I mer än 40 år har ANRIN vart ledande vad det gäller innovativa produkter som installeras på idrottsarenor. System som skruvlösa klämprodukter för konstgräs introducerades och vidareutvecklades av ANRIN. ANRIN SPORT-produktsortiment kompletterar dräneringen av löparbanor, avgränsningen av löparbanor samt kantning av hoppgropar. Alla ANRIN SPORT-produkter uppfyller kraven i IAAF för konstruktion av löparbanor och spelplaner samt DIN 18035 för dränering av idrottsplaner.