Slitsat galler OvalGrip Design

Material: segjärn
Längd: 50 cm
Belastningsklass: C250

Matchande rännkropp

SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Plastränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250
Bild Plastränna
Bild Slitsat galler OvalGrip Design

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN plastrännor

ANRIN plastrännor från PP och PP EVO serien är gjord i polypropylen (PP), en stabil ränna i svart plast. Dess lätta vikt och profil gör den lättinstallerade och är idealiska för installation kring bostadshus.

SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Plastränna Produktspecifikation
Material plast PP
Längd 100 cm
Bredd 13,1 cm
Höjd 6,3 cm, 9,8 cm, 14,8 cm
Vikt 1,6 - 8,7 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

överlappande fog med snäppfäste

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet A15 - C250

Dimensioner PP EVO 063 ränna

Bild Rännkropp storlek för SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Plastränna

ANRIN TwistLock låssystem

Bild ANRIN TwistLock låssystem

Lång erfarenhet av grundlig produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbara låssystem.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper av rännor med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - en rotation - fixerad
· Montering utan specialverktyg
· Gallret sitter stadigt utan skrammel!

· Inga störande element i vattengången
· Underhållsvänlig
· Korrosionsbeständig

Tillbehör PP EVO 063

Bild Gavel-set

Gavel-set

SELF PP EVO 063, 0100, 0125

DImensioner PP EVO 063 täta gavlar

Bild DImensioner PP EVO 063 täta gavlar

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF PP EVO 063, 0100, 0125 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt