Nätgaller

nätbredd 9x30mm

Material: förzinkat stål
Längd: 60, 75, 100 cm
Belastningsklass: A15
Bild Nätgaller

Matchande rännkropp

SELF fotskrapa (60 x 40 mm)
Belastningsklass:
A15
Bild (60 x 40 mm)
SELF fotskrapa (75 x 50 mm)
Belastningsklass:
A15
Bild (75 x 50 mm)
SELF fotskrapa (100 x 50 mm)
Belastningsklass:
A15
Bild (100 x 50 mm)

SELF fotskrapor

För att hålla entréer hemma rena och torra och för en presentabel design, integreras alla ANRIN SELF fotskrapor anslutning till entrén. Som ett resultat förblir smuts utanför dörren. Modernt diamant- eller nätgaller i galvaniserat stål och aluminiumgaller med gummi- eller nålfiltsbeläggning innebär stor valfrihet av utseende.

SELF fotskrapa (60 x 40 mm) Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 60 cm
Bredd 40 cm
Höjd 8 cm
Vikt 11,7 kg
Galler design Aluminiumgaller, Diamantgaller, Nätgaller
SELF fotskrapa (75 x 50 mm) Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 75 cm
Bredd 50 cm
Höjd 8 cm
Vikt 19,7 kg
Galler design Aluminiumgaller, Diamantgaller, Nätgaller
SELF fotskrapa (100 x 50 mm) Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 100 cm
Bredd 50 cm
Höjd 8 cm
Vikt 22,9 kg
Galler design Aluminiumgaller, Diamantgaller, Nätgaller

SELF Fotskrapor installationsexempel

SELF Fotskrapor i 3 praktiska storlekar!

Följande installationsinstruktioner ger schematiska framställningar. Dessa är avsedda som exempel och är icke-bindande. Informationen här är baserad på vår omfattande erfarenhet av anläggningsteknik och vägbyggande samt den senaste tekniska utvecklingen. Oavsett detta är planerare och installatörer skyldiga att kontrollera produkternas lämplighet och installationsanvisningarna. Detaljerna som ges som exempel är förenklade förslag. Elementdesignen måste anpassas till den specifika byggnaden.

Viktigt: Sätt i galler under installationen.

Bild 1 SELF fotskrapa Installationsguide

1.

Schakta ut lämpligt mått med tanke på vald fotskrapa. Packa makadam alternativt gjut ett betongfundament.

Bild 2 SELF fotskrapa Installationsguide

2.

Placera fotskrapan på plats. I förekommande fall, anslut rörledningen.

Bild 3 SELF fotskrapa Installationsguide

3.

Sätt i gallret och anlägg med vald beläggning.

Tillbaka till översikt