Gjutjärnsgaller

Material: segjärn (KTL behandlad)
Längd: 25 cm
Belastningsklass: B125
Bild Gjutjärnsgaller

Matchande rännkropp

SELF Gårdsbrunn
Belastningsklass:
B125
Bild Gårdsbrunn
SELF Gårdsbrunn förhöjningsdel
Belastningsklass:
B125
Bild Gårdsbrunn förhöjningsdel

SELF gårdsbrunn

ANRIN erbjuder en rad olika galler för SELF-gårdsbrunnar: ett slitsat galler av gjutjärn, ett nätgaller, ett längsgående galler av rostfritt stål och ett galler i galvaniserat stål. Slitsbredden på cirka 10 mm förhindrar att stora föremål sopas in samtidigt som det garanterar ett optimalt vattenintag. Lastkapaciteten för alla galler är utformad för att klara bilbelastningar i privata bostadsområden.

SELF Gårdsbrunn Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 25 cm
Bredd 25 cm
Höjd 35 cm und 37 cm cm
Vikt 15,4 kg - 19,8 kg
Lastkapacitet Körbar, bk. B125

Dimensioner för SELF Gårdsbrunn

Bild Dimensioner för SELF Gårdsbrunn

SELF gårdsbrunn - installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i dett specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Bild 1 SELF Installationsguide

1.

Rikta in rörledningen. Gräv och anlägg en betongplatta.

Bild 2 SELF Installationsguide

2.

Placera gårdsbrunnen på betongplattan. Anslut rörledningen. Om du ansluter t.ex. ett stuprör i förhöjningsdelen så borrar du upp förberett hål i förhöjningsdelen innan du ansluter stuprörsanslutningen.

Bild 3 SELF Installationsguide

3.

Se till att gårdsbrunnen är i våg. Fyll på med betong kring gårdsbrunnen.

Bild 4 SELF Installationsguide

4.

Fyll diket med makadam och packa försiktigt.

Bild 5 SELF Installationsguide

5.

Lägg på galler.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

SELF Gårdsbrunn förhöjningsdel Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 25 cm
Bredd 25 cm
Höjd 25 cm
Vikt 5,8 kg
Lastkapacitet Körbar, Bk. B125
Tillbaka till översikt