Längsgående profilgaller

Material: rostfritt stål
Längd: 50, 100 cm
Belastningsklass: B125, D400*

Matchande rännkropp

KE-100 kantförstärkt ränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250, D400*, E600*
Bild kantförstärkt ränna
KE-100 kantförstärkt ränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250, D400*, E600*
Bild kantförstärkt ränna
KE-100 KTL kantförstärkt ränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250, D400*, E600*
Bild kantförstärkt ränna
KF-100 kantförstärkt ränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250, D400*, E600*
Bild kantförstärkt ränna
Bild Längsgående profilgaller

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN kantförstärkta rännor

Ett högteknologiskt linjeavvattningssystem med detaljer för effektiv ytavvattning i privata bostadsområden såväl som inom kommersiell konstruktion och stadsutveckling. Namnet kommer från stål- eller rostfria kantförstärkningar integrerade i rännans kropp. De skyddar rännkanten från skador och slitage samtidigt som de ger stabilitet för gallret. Denna stabila och väderbeständiga kantförstärkning tål särskilt höga belastningar i trafikområden, vilket kan förekomma i depåer och på allmänna vägar. För variabel installation av rännor kan olika typer av rännor kombineras inom samma system. Till exempel rännor med förberedda inlopp/utlopp för T-, hörn- och tvärförbindelser eller rännor med ett integrerat vertikal röranslutning för anslutning till ett avloppssystem finns tillgängliga. De förstärkta rännorna finns i nominella bredder på 100, 150, 200 och 300 för effektiv dränering av regnvatten från täta ytor.

KE-100 kantförstärkt ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 13,6 cm
Höjd 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm
Vikt 9,5 - 25,5 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®-Fog

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet A15 - E600
Galler design CELTIC, Längsgående galler, Längsgående profilgaller, LEAF, Nätgaller (MW 20 x 14 mm), Perforerat galler, Slitsad galler Oval Grip design, Slitsat galler HEELGUARD, Slitsat galler Oval Grip design, Slitsat galler Oval Grip design, Slitsat galler SW10, Slitsat stålgaller, dubbelt slitsat stålgaller, Slitsat stålgaller MASSIV32, WIRE, Stegrost MASSIV 32

Dimensioner KE-100 ränna

Bild Rännkropp storlek för KE-100 kantförstärkt ränna

Dimensioner KE-100 sandfång

Bild Dimensioner KE-100 sandfång

Installationsanvisning KE-100

Med ANRIN-linjeavvattning dräneras regnvatten säkert och snabbt. Dessutom har rännkropparna till uppgift att tillgodose dynamiska belastningar som härrör från trafikrelaterade krav och sprida dem till grunden.

Bland annat måste följande tekniska regler och föreskrifter i respektive giltiga versioner följas vid val, design och installation av ANRIN-linjeavvattning.


Följande installationsriktlinjer är schematiska framställningar. Dessa tillhandahålls som exempel och är icke-bindande. Informationen här är baserad på vår långvariga erfarenhet av grävning och vägbyggande samt den senaste tekniken. Trots detta är designers och planerare alltid skyldiga att kontrollera produkterna och installationsanvisningarna för att de är lämpliga. Exempeldetaljerna är förenklade rekommendationer för körning.

Konstruktioner ska skapas på en projektspecifik basis.

Bild 1 KE-100 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 KE-100 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 KE-100 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 KE-100 Installationsguide

4.

Montera gavlar.

Bild 5 KE-100 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 KE-100 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 KE-100 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 KE-100 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Riktlinjer och föreskrifter

De aktuella riktlinjerna och föreskrifterna för den senaste tekniken måste följas för installationen.


Exempel:
DIN EN 1433 „Drainage channels for vehicular and pedestrian areas
DIN 19580 „Drainage channels for vehicular and pedestrian areas
RStO „Guidelines for the standardisation of the superstructure of vehicular areas
DIN EN 206-1 „Concrete. Specification, performance, production and conformity
DIN EN 1045-2 „Concrete, reinforced and prestressed concrete structures. Part 2: Concrete – Specification, properties,
production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1

KE-100 kantförstärkt ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 13,6 cm
Höjd 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 15,0 - 25,0 cm
Vikt 9,5 - 25,5 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®-Fog

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet A15 - E600
Galler design Slitsat galler HEELGUARD, Slitsat stålgaller, dubbelt slitsat stålgaller

Dimensioner KE-100 ränna

Bild Rännkropp storlek för KE-100 kantförstärkt ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN TwistLock låssystem

Bild ANRIN TwistLock låssystem

Lång erfarenhet av grundlig produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbara låssystem.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper av rännor med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - en rotation - fixerad
· Montering utan specialverktyg
· Gallret sitter stadigt utan skrammel!

· Inga störande element i vattengången
· Underhållsvänlig
· Korrosionsbeständig

Tillbehör KE-100

Bild Gavel med utlopp

Gavel med utlopp

DIM 110

KE-100

Bild Övergångsstycke

Övergångsstycke

För trappfall

KE-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

50 cm
Förberedd för sidoanslutning

KE-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

100 cm
med röranslutning

KE-100

Bild Röranslutning

Röranslutning

KE-100

Bild Sandfång

Sandfång

med hink
DIM 110/160 inkl. NBR-ringar

KE-100

Bild Tät gavel

Tät gavel

KE-100

Dimensioner KE-100 sandfång

Bild Dimensioner KE-100 sandfång

Installationsanvisning KE-100

Med ANRIN-linjeavvattning dräneras regnvatten säkert och snabbt. Dessutom har rännkropparna till uppgift att tillgodose dynamiska belastningar som härrör från trafikrelaterade krav och sprida dem till grunden.

Bland annat måste följande tekniska regler och föreskrifter i respektive giltiga versioner följas vid val, design och installation av ANRIN-linjeavvattning.


Följande installationsriktlinjer är schematiska framställningar. Dessa tillhandahålls som exempel och är icke-bindande. Informationen här är baserad på vår långvariga erfarenhet av grävning och vägbyggande samt den senaste tekniken. Trots detta är designers och planerare alltid skyldiga att kontrollera produkterna och installationsanvisningarna för att de är lämpliga. Exempeldetaljerna är förenklade rekommendationer för körning.

Konstruktioner ska skapas på en projektspecifik basis.

Bild 1 KE-100 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 KE-100 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 KE-100 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 KE-100 Installationsguide

4.

Montera gavlar.

Bild 5 KE-100 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 KE-100 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 KE-100 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 KE-100 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Riktlinjer och föreskrifter

De aktuella riktlinjerna och föreskrifterna för den senaste tekniken måste följas för installationen.


Exempel:
DIN EN 1433 „Drainage channels for vehicular and pedestrian areas
DIN 19580 „Drainage channels for vehicular and pedestrian areas
RStO „Guidelines for the standardisation of the superstructure of vehicular areas
DIN EN 206-1 „Concrete. Specification, performance, production and conformity
DIN EN 1045-2 „Concrete, reinforced and prestressed concrete structures. Part 2: Concrete – Specification, properties,
production and conformity; Application rules for DIN EN 206-1

KE-100 KTL kantförstärkt ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 13,6 cm
Höjd 6,0 cm, 8,0 cm, 10,0 cm / 16,0 - 26,0 cm
Vikt 9,5 - 25,5 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®-Fog

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet A15 - E600

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN TwistLock låssystem

Bild ANRIN TwistLock låssystem

Lång erfarenhet av grundlig produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbara låssystem.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper av rännor med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - en rotation - fixerad
· Montering utan specialverktyg
· Gallret sitter stadigt utan skrammel!

· Inga störande element i vattengången
· Underhållsvänlig
· Korrosionsbeständig

Tillbehör KE-100 KTL

Bild Gavel med utlopp

Gavel med utlopp

DIM 110

KE-100 KTL

Bild Övergångsstycke

Övergångsstycke

För trappfall

KE-100 KTL

Bild Rännkropp

Rännkropp

100 cm
med röranslutning

KE-100 KTL

Bild Rännkropp

Rännkropp

50 cm
Förberedd för sidoanslutning

KE-100 KTL

Bild Röranslutning

Röranslutning

KE-100 KTL

Bild Sandfång

Sandfång

med hink
DIM 110/160 inkl. NBR-ringar

KE-100 KTL

Bild Tät gavel

Tät gavel

KE-100 KTL

Bild Tätningsset

Tätningsset

2-komponents elastiskt tätningsmedel.

KE-100 KTL

KF-100 kantförstärkt ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 14,4 cm
Höjd 10,0 cm, 15,0 - 20,0 cm, 25 cm
Vikt 17 - 22,4 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®-Fog

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet A15 - E600

Dimensioner KF-100 ränna

Bild Rännkropp storlek för KF-100 kantförstärkt ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN TwistLock låssystem

Bild ANRIN TwistLock låssystem

Lång erfarenhet av grundlig produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbara låssystem.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper av rännor med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - en rotation - fixerad
· Montering utan specialverktyg
· Gallret sitter stadigt utan skrammel!

· Inga störande element i vattengången
· Underhållsvänlig
· Korrosionsbeständig

Tillbehör KF-100

Bild Gavel med utlopp

Gavel med utlopp

DIM 110

KF-100

Bild Övergångsstycke

Övergångsstycke

Vid trappfall

KF-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

50 cm
Med förberedd sidoanslutning

KF-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

100 cm
med röranslutning

KF-100

Bild Röranslutning

Röranslutning

KF-100

Bild Sandfång

Sandfång

med hink
DIM 110/160 med NBR-ring

KF-100

Bild Tät gavel

Tät gavel

KF-100

Bild Tätningsset

Tätningsset

2-komponents elastiskt tätningsmedel.

KF-100

DImensioner KF-100 sandfång

Bild DImensioner KF-100 sandfång
Tillbaka till översikt