Slitsat galler Oval Grip design

Material: segjärn
Längd: 50 cm
Belastningsklass: C250
Bild Slitsat galler Oval Grip design

Matchande rännkropp

SELF-200 ränna
Belastningsklass:
B125, C250
Bild ränna
Bild Slitsat galler Oval Grip design

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN SELF rännor gjorda av polymerbetong

ANRIN SELF-200-rännor används uteslutande i bostadsbyggande. De viktigaste applikationerna är uppfart, innergårdar och terrasser.

SELF-200 ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 25 cm
Höjd 10,0 cm, 15,0 cm
Vikt 12 - 31 kg
Nominell Bredd 200
Fogtyp

UNILINK®- Fog

Lås Skruvlås
Lastkapacitet nätgaller bk. B125, gjutjärnsgaller bk. C250
Galler design Nätgaller, Slitsat galler Oval Grip design

Dimensioner SELF-200 ränna

Bild Rännkropp storlek för SELF-200 ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN skruvlås

Bild ANRIN skruvlås

Lång erfarenhet av detaljerad produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett imponerande lösningar för skruvlåssystem.

ANRIN-skruvlås är optimerade för specifika belastningsklasser och förenar tillförlitlighet och hög kvalitet med funktionell design.

Tillbehör SELF-200

Bild gavel med utlopp

gavel med utlopp

DIM 160

SELF-200

Bild sandfång

sandfång

med hink
DIM 160

SELF-200

Bild tät gavel

tät gavel

SELF-200

Dimensioner SELF-200 sandfång

Bild Dimensioner SELF-200 sandfång

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF-200 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF-200 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF-200 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF-200 Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF-200 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF-200 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF-200 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF-200 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt