Slotted ductile iron grating, HEELGUARD Design

Material: segjärn (KTL behandlad)
Längd: 50 cm
Belastningsklass: D400*

Matchande rännkropp

KE-300 Kantenschutzrinne
Belastningsklass:
A15, B125, C250, D400*
Bild Kantenschutzrinne
Bild Slotted ductile iron grating, HEELGUARD Design

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN kantförstärkta galler

Ett högteknologiskt linjeavvattningssystem med detaljer för effektiv ytavvattning i privata bostadsområden såväl som inom kommersiell konstruktion och stadsutveckling. Namnet kommer från stål- eller rostfria kantförstärkningar integrerade i rännans kropp. De skyddar rännkanten från skador och slitage samtidigt som de ger stabilitet för gallret. Denna stabila och väderbeständiga kantförstärkning tål särskilt höga belastningar i trafikområden, vilket kan förekomma i depåer och på allmänna vägar. För variabel installation av rännor kan olika typer av rännor kombineras inom samma system. Till exempel rännor med förberedda inlopp/utlopp för T-, hörn- och tvärförbindelser eller rännor med ett integrerat vertikal röranslutning för anslutning till ett avloppssystem finns tillgängliga. De förstärkta rännorna finns i nominella bredder på 100, 150, 200 och 300 för effektiv dränering av regnvatten från täta ytor.

KE-300 Kantenschutzrinne Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 100 cm
Bredd 36,4 cm
Höjd 29,0 - 39,0 cm
Vikt 83,4 - 98,0 kg
Nominell Bredd 300
Lås SnapLock-Verschluss
Lastkapacitet A15 (Prüfkraft 15 kN) bis D400 (Prüfkraft 400 kN)
Galler design Slitsat galler Oval Grip design

Rinnenmaße für KE-300

Bild Rännkropp storlek för KE-300 Kantenschutzrinne

ANRIN SnapLock låssystem

Bild ANRIN SnapLock låssystem

Lång erfarenhet och grundlig produktutveckling inom områdena montering, underhåll och rengöring av rännsystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbar låsteknik.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper för kanaler med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - tryck på - snäpp på plats
· Montering utan specialverktyg
· Fjädrar av rostfritt stål

· Pålitlig funktion även när den är mycket smutsig
· Galler och rännkropp samverkar för att bilda en robust enhet

Zubehör für KE-300

Bild Sandfång

Sandfång

Topp, mellan och bas

KE-300

Bild Tät gavel

Tät gavel

KE-300

KE-200 installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i dett specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt in galler när du installerar rännorna.

Bild 1 KE-300 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 KE-300 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 KE-300 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. (Montera eventuell tät gavel).

Bild 4 KE-300 Installationsguide

4.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt