Plastgaller

Material: plast
Längd: 50 cm
Belastningsklass: A15

Matchande rännkropp

SELF LC-150, 090, 125, 200 plastränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250
Bild plastränna
Bild Plastgaller

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN plastrännor

Materialet är särskilt motståndskraftigt mot alla kemiska och organiska ämnen och är ”självrenande”. Stötsäker, okrossbar och med exceptionell prestanda - även vid höga temperaturvariationer (från -40 ° C till 100 ° C). Materialet är tillverkat av PE-HD. Detta används för att dränera regnvatten och vätskor i industrin. Dess förmåga att kombineras med olika galler gör att den också kan användas i gågator, i allmänna utrymmen och i bostadsbyggande.

SELF LC-150, 090, 125, 200 plastränna Produktspecifikation
Material komposit (svart), plast PP
Längd 100 cm
Bredd 20,0 cm
Höjd 9,0, 12,5, 20,0 cm
Vikt 4,6 - 19,5 kg kg
Nominell Bredd 150
Fogtyp

överlappande fog med låssystem

Lås Överlappande lås
Lastkapacitet A15 - C250
Galler design Nätgaller

DImension LC-150 plastränna

Bild Rännkropp storlek för SELF LC-150, 090, 125, 200 plastränna

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF LC-150, 090, 125, 200 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt