Slitsat galler HEELGUARD

Material: segjärn (svartlackad)
Längd: 50 cm
Belastningsklass: B125

Matchande rännkropp

SELF ECO ränna
Belastningsklass:
A15, B125
Bild ränna
Bild Slitsat galler HEELGUARD

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN SELF Bauelemente aus Polymerbeton

Die ANRIN SELF ECO Rinnen mit ihrer geringen Bauhöhe von 8 cm finden ausschließlich im Haus- und Wohnungsbau Verwendung. Einsatzschwerpunkte sind Gehwege, Hofflächen, Hauseingänge und Terrassen.

SELF ECO ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 12 cm
Höjd 8 cm
Vikt 3,2 - 6,3 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®- Fog

Lås SnapIn lås
Lastkapacitet Förzinkat slitsat galler HEELGUARD bk. A15, gjutjärnsgaller HEELGUARD bk. B125

Dimensioner SELF ECO ränna

Bild Rännkropp storlek för SELF ECO ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN Snap-in låssystem

Bild ANRIN Snap-in låssystem

Lång erfarenhet av detaljerad produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av rännsystem har gett imponerande lösningar för låsningar.

ANRIN Snap-in låsning är optimerade för specifika belastningsklasser och förenar tillförlitlighet och hög kvalitet med funktionell design.

Tillbehör SELF ECO

Bild gavel med utlopp

gavel med utlopp

DIM 110

SELF ECO

Bild rännkropp

rännkropp

SELF ECO

Bild sandfång

sandfång

med hink
DIM 110 inkl. NBR-ring

SELF ECO

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF ECO

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF ECO

Dimensioner SELF ECO sandfång

Bild Dimensioner SELF ECO sandfång

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF ECO Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF ECO Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF ECO Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF ECO Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF ECO Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF ECO Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF ECO Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF ECO Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt