Slitsat galler Oval Grip design

Material: segjärn
Längd: 50 cm
Belastningsklass: B125

Matchande rännkropp

SELF-100 Smart Rinne
Belastningsklass:
A15, B125
Bild Rinne
SELF GL-100 Ränna
Belastningsklass:
A15, B125, C250
Bild Ränna
SELF ECO ränna
Belastningsklass:
A15, B125
Bild ränna
SELF Mini ränna
Belastningsklass:
A15, B125
Bild ränna
Bild Slitsat galler Oval Grip design

Gallret är representativt för hela designlinjen

ANRIN SELF rännor gjorda av polymerbetong

En riktig trotjänare och ANRIN-klassiker! Oavsett om det är nederbörd eller slask: ANRIN SELF-100 linjeaavvattning tillverkat av oförstörbar polymerbetong säkerställer att du inte behöver gå genom pölar på väg över gården, in i garaget eller in i huset. Med ett stort utbud av galler kan du göra installationen av ANRIN SELF-100 till din egen.
Olika galler tillverkade av olika material finns att få. Ett komplett kit för GDS-området består av 1 m långa rännelement, rännelement som är 50 cm långa, matchande gavlar som avslut på rännan och en 50 cm långt sandfång med hink och röranslutning. Du kan också få gavel med utlopp eller färdigt vertikalt utloppstos i rännkroppen. Det innebär att anslutningsmöjligheterna är i praktiken oändliga!

SELF-100 Smart Rinne Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 12,2 cm
Höjd 9,6 - 10,3 cm
Vikt 4,2 - 12,4 kg
Nominell Bredd 100
Lås Rast-Verschluss
Lastkapacitet Stegrost HEELGUARD, Stahl verzinkt, Edelstahl, Kl.A15; Maschenrost, Stahl verzinkt, Kl. B125; Längsprofilrost, Edelstahl, Kl. A15; Stegrost OvalGrip, Gusseisen, Kl. B125; Stegrost OvalGrip, Kunststoff, Kl. B 125
Galler design Längsgående galler, Nätgaller, Polyamidgaller OvalGrip, Slitsat galler HEELGUARD, Slitsat galler OvalGrip Design

Rinnenmaße für SELF-100 Smart

Bild Rännkropp storlek för SELF-100 Smart Rinne

ANRIN Snap-in låssystem

Bild ANRIN Snap-in låssystem

Lång erfarenhet av detaljerad produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av rännsystem har gett imponerande lösningar för låsningar.

ANRIN Snap-in låsning är optimerade för specifika belastningsklasser och förenar tillförlitlighet och hög kvalitet med funktionell design.

Zubehör für SELF-100 Smart

Bild Sandfång

Sandfång

med hink
DIM 110 inkl. NBR-ring

SELF-100 Smart

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF-100 Smart

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF-100 Smart

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF-100 Smart

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF-100 Smart

Bild Venturi-Einsatz

Venturi-Einsatz

SELF-100 Smart

Bild Laubfangsieb

Laubfangsieb

SELF-100 Smart

Zubehörmaße für SELF-100 Smart

Bild Zubehörmaße für SELF-100 Smart

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF-100 Smart Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF-100 Smart Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF-100 Smart Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF-100 Smart Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF-100 Smart Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF-100 Smart Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF-100 Smart Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF-100 Smart Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

SELF GL-100 Ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 13 cm
Höjd 8 - 25 cm
Vikt 10 - 18 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

Not och tunga

Lås TwistLock lås
Lastkapacitet förzinkat galler bk. A15, nätgaller bk. B125, gjutjärnsgaller bk. C250

Dimensioner för SELF GL-100

Bild Rännkropp storlek för SELF GL-100 Ränna

ANRIN TwistLock låssystem

Bild ANRIN TwistLock låssystem

Lång erfarenhet av grundlig produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av avloppssystem har gett upphov till enastående lösningar för hållbara låssystem.

ANRIN-gallerlås är optimerade för respektive belastningsklass och kombinerar säkerhet och varumärkeskvalitet med funktionell design.

TwistLock-fästet används för gallertyper av rännor med en nominell bredd på 100 mm.

Fördelar:

· Sätt på plats - en rotation - fixerad
· Montering utan specialverktyg
· Gallret sitter stadigt utan skrammel!

· Inga störande element i vattengången
· Underhållsvänlig
· Korrosionsbeständig

Tillbehör för SELF GL-100

Bild gavel med utlopp

gavel med utlopp

DIM 110

SELF GL-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

50 cm
Med förberedd sidoanslutning

SELF GL-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

100 cm
med röranslutning

SELF GL-100

Bild Sandfång

Sandfång

Inkl. hink

SELF GL-100

Bild tät gavel

tät gavel

SELF GL-100

Dimensioner SELF GL-100 sandfång

Bild Dimensioner SELF GL-100 sandfång

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF GL-100 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF GL-100 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF GL-100 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF GL-100 Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF GL-100 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF GL-100 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF GL-100 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF GL-100 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

SELF ECO ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 12 cm
Höjd 8 cm
Vikt 3,2 - 6,3 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®- Fog

Lås SnapIn lås
Lastkapacitet Förzinkat slitsat galler HEELGUARD bk. A15, gjutjärnsgaller HEELGUARD bk. B125

Dimensioner SELF ECO ränna

Bild Rännkropp storlek för SELF ECO ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN Snap-in låssystem

Bild ANRIN Snap-in låssystem

Lång erfarenhet av detaljerad produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av rännsystem har gett imponerande lösningar för låsningar.

ANRIN Snap-in låsning är optimerade för specifika belastningsklasser och förenar tillförlitlighet och hög kvalitet med funktionell design.

Tillbehör SELF ECO

Bild gavel med utlopp

gavel med utlopp

DIM 110

SELF ECO

Bild rännkropp

rännkropp

SELF ECO

Bild sandfång

sandfång

med hink
DIM 110 inkl. NBR-ring

SELF ECO

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF ECO

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF ECO

Dimensioner SELF ECO sandfång

Bild Dimensioner SELF ECO sandfång

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF ECO Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF ECO Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF ECO Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF ECO Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF ECO Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF ECO Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF ECO Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF ECO Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

SELF Mini ränna Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 100 cm
Bredd 12 cm
Höjd 6 cm
Vikt 6,3 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®- Fog

Lås Snäpplås
Lastkapacitet Förzinkat slitsat galler bk. A15, gjutjärnsgaller bk. B125, kompositgaller bk. B125

Dimensioner för SELF mini

Bild Rännkropp storlek för SELF Mini ränna

ANRIN UNILINK®-fog

Bild <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>
Bild 2 <p>ANRIN UNILINK<sup>®</sup>-fog</p>

Det optimerade UNILINK®-fogsystemet eliminerar den traditionella skillnaden mellan rännans början och slut. Rännor med samma installationshöjd kan fogas i valfri riktning. De symmetriskt uppdelade halvfogarna möjliggör en eventuell tätning av skarven. Vertikalt inriktade spår och tungor stöder en effektiv installation!

Flexibiliteten i design- och installationsfaserna går in i en ny dimension med UNILINK®-fogen!

ANRIN Snap-in låssystem

Bild ANRIN Snap-in låssystem

Lång erfarenhet av detaljerad produktutveckling inom montering, underhåll och rengöring av rännsystem har gett imponerande lösningar för låsningar.

ANRIN Snap-in låsning är optimerade för specifika belastningsklasser och förenar tillförlitlighet och hög kvalitet med funktionell design.

Tillbehör för SELF mini

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF Mini

Bild Stirnwand PP aus Polypropylen

Stirnwand PP aus Polypropylen

SELF Mini

Dimensioner SELF mini sandfång

Bild Dimensioner SELF mini sandfång
Tillbaka till översikt