Slitsad topp

med sidospolning

Material: galvaniserat stål
Längd: 50, 100 cm
Belastningsklass: A15, B125

Matchande rännkropp

SELF-100 ränna (Slitsad topp)
Belastningsklass:
A15, B125
Bild ränna (Slitsad topp)

ANRIN slitsad topp ränna

Ett linjeavvattningssystem för kunder som lägger större vikt vid estetiska lösningar. Den består av polymerbetongränna och en slitsad topp av galvaniserat eller rostfritt stål. Detta bildas av två vinklade metallplattor. Detta linjeavvattningssystem används främst i dekorativa stadsmiljöer och är lämpligt för trafikbelastningar på upp till D400 *.

SELF-100 ränna (Slitsad topp) Produktspecifikation
Material Polymerbetong
Längd 50 / 100 cm
Bredd 12 cm
Höjd 10 cm
Vikt 4,5 - 8,0 kg
Nominell Bredd 100
Fogtyp

UNILINK®- Fog

Lås Snäpplås
Lastkapacitet slitsat stålgaller bk. A15, förzinkat nätgaller bk. B125, rostfritt längsgående profilgaller bk. B125, gjutjärnsgaller Oval Grip bk B125, kompositgaller Oval Grip bk. B125

Dimensioner för SELF-100 ränna

Bild Rännkropp storlek för SELF-100 ränna (Slitsad topp)

Tillbehör för SELF-100 (Slitsad topp)

Bild Accessenhet

Accessenhet

SELF-100

Bild Gavel med utlopp

Gavel med utlopp

DIM 110

SELF-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

100 cm
med röranslutning

SELF-100

Bild Rännkropp

Rännkropp

SELF-100

Bild Sandfång

Sandfång

SELF-100

Bild Tät gavel

Tät gavel

SELF-100

Bild Vattenlås

Vattenlås

DIM 110

SELF-100

Bild Schlitzaufsatz

Schlitzaufsatz

SELF-100

Dimensioner tillbehör SELF-100 med Accessenhet

Bild Dimensioner tillbehör SELF-100 med Accessenhet

SELF Installationsexempel

Med ANRIN-avvattningssystem dräneras dagvattnet säkert och snabbt. Rännorna utsätts också för belastning och vibrationer från trafik i närhet eller i kontakt med rännorna.

Följande installationsanvisningar är schematiska. Dessa är exemplifierande och icke-bindande. Det åligger konstruktör, arkitekt eller utförande part att kontrollera att produkterna installeras med hänsyn till de förutsättningar som ges i det specifika projektet. Belastningsklasser ställer krav på både rännkropp, galler, betongkvalité och tjocklek på betong. Kontrollera med vår tekniska support om du är det minsta osäker.

Viktigt: sätt i gallerna när du installerar rännorna.

Bild 1 SELF-100 Installationsguide

1.

Schakta ur för ränna. Lägg eventuell avledning. Fyll på med makadam och packa. Applicera betong med rätt betongkvalité och mängd i enlighet med vald belastningsklass.

Bild 2 SELF-100 Installationsguide

2.

Anslut utlopp till rörledning. (Bottenutlopp/Sandfång/gavel med utlopp).

Bild 3 SELF-100 Installationsguide

3.

Justera rännkroppen så den ligger i våg. 

Bild 4 SELF-100 Installationsguide

4.

Montera gavlar

Bild 5 SELF-100 Installationsguide

5.

Fortsätt montera rännkroppar och slutför rännans längd.

Bild 6 SELF-100 Installationsguide

6.

Motgjut med betong mot rännkroppens sida.

Bild 7 SELF-100 Installationsguide

7.

Avsluta med vald beläggning.

Bild 8 SELF-100 Installationsguide

8.

Färdig markyta skall vara ca. 2-5 mm högre än gallrets ovansida.

Instruktioner och riktlinjer

Föreskrifter och regler
Under installationen måste eventuella föreskrifter och regler beaktas.

Dessa är till exempel:
DIN EN 1433 „Linjeavvattning för trafikytor - Klassificering, utformning, provning och märkning samt bedöming“
DIN 19580 „Linjeavvatning för bil och gångtrafik“
DIN EN 206-1 „Betong, förstärkt och provad“
DIN EN 1045-2 „Betong, förstärkt och provad betong, specifikation, egenskaper, produktion“

Tillbaka till översikt